“ผอ.GISTDA” วางเป้าพัฒนากิจการอวกาศไทย สร้างฝันให้เด็กรุ่นใหม่

“ผอ.GISTDA” วางเป้า 3-5 ปี พัฒนากิจการอวกาศไทย ใช้ห้องปฏิบัติการเวียงป่าเป้าเป็นจุดเริ่มต้น สร้างฝันให้เป็นจริงกับเด็กรุ่นใหม่ ชี้เทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 65 นายปกรณ์ อาพาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กล่าวถึงการร่วมกับคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศ ที่วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ว่า การเปิดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศ

เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ และทำให้ภาคเหนือมีศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียมสำรวจโลก ภูมิสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ที่ทันสมัยแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ ตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การสนับสนุน

นายปกรณ์ กล่าวอีกว่า เทคโนโลยีอวกาศสมัยนี้ไม่ได้ไกลตัวคน ทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงจากที่ไหนก็ได้ เรามักจะพูดถึงเรื่องอวกาศ ดาวเทียม เพราะเป็นเรื่องของต้นน้ำ ที่จะสร้างระบบอุตสาหกรรมแล้วต่อเนื่องมากจนถึงการประยุกต์ใช้ ประเทศไทยเรามักจะคุ้นชินกับการประยุกต์ใช้กันมาตลอด 20-30 ปี แต่วันนี้เราจะขยายมายังโซนนี้

จะให้ความรู้เรื่องอวกาศ เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับเรื่องของแอปพลิเคชัน ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่ เพราะที่นี่เป็นแห่งแรก เราก็จะมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นและหวังว่าจะประสบความสำเร็จ ทำให้เด็กๆ ได้มีโอกาสที่จะสร้างความฝัน ที่เขาอยากจะเป็นได้โดยผ่านกระบวนการเหล่านี้

เทคโนโลยี.jpg4