Google ประกาศปิด Stadia ดับฝันแผนเกมบนคลาวด์ เตรียมคืนเงินลูกค้า

หลังจากเปิดให้บริการมาสามปี ในที่สุด Stadia บริการเกมสตรีมมิงของกูเกิล (Google) ก็ไปไม่รอด สั่งปิดให้บริการในเดือนมกราคมปีหน้า โดยจะคืนเงินแก่ลูกค้าทั้งหมด

กูเกิล เปิดเผยผ่านเว็บบล็อกอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับการปิดการให้บริการ Google Stadia ซึ่งเป็นบริการคลาวด์เกมมิง โดยจะมีผลในเดือนมกราคม 2023

สาเหตุการปิดให้บริการ Google Stadia เนื่องจากว่า บริการนี้ไม่ได้รับความสนใจมากนักจากผู้บริโภค โดยมีตัวเลขผู้ใช้งานน้อยกว่าที่กูเกิลประเมินไว้

เทคโนโลยี Stadia

แน่นอนว่า สิ่งที่ลูกค้าของ Stadia ต้องการทราบก็คือ การซื้อสินค้าทั้งหมดของแพลตฟอร์มนี้ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จะได้รับเงินคืนหรือไม่ เรื่องนี้ กูเกิล ยืนยันว่า ลูกค้าที่ซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ผ่านแพลตฟอร์ม Google Store และ Stadia Store ไม่ว่าจะเป็นเกมหรือตัวเครื่องได้รับเงินคืนทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากลูกค้าซื้อจากร้านค้าปลีก ทั้งร้าน Best Buy หรือ Google Store แบบที่เป็นหน้าร้านจะไม่ได้รับสิทธิ์เงินคืน เช่นเดียวกับ ลูกค้าที่สมัคร Stadia Pro เอาไว้ ทางกูเกิลจะไม่คืนค่าสมาชิก โดยจะให้ใช้บริการไปจนกว่าที่ Google Stadia ปิดให้บริการ นั่นคือ ในวันที่ 18 มกราคม 2023

ทางด้านกระบวนการคืนเงิน กูเกิลมีความตั้งใจที่จะทำให้ทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นในช่วงกลางเดือนมกราคม

แม้ว่า Google Stadia จะเตรียมปิดให้บริการแต่ว่ากูเกิลมีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ไปสานงานต่อยังบริการต่างๆ ของกูเกิล และพันธมิตรทางการค้าของกูเกิลต่อไป